Ir a 2015 Ideas para cambiar el Mundo
      homeXVIII Encontro galego e XI Galego-Portugués de Educadores/as pola paz. Setubal (Portugal)

15, 16 e 17 de abril, 2005


5844
     
 

ORGANIZA:

Educadores/as pola Paz-Nova Escola Galega Dto. de Pedagoxía e Didáctica das CC.EE da Universidade da Coruña Movimento dos Educadores pela Paz de Portugal (MEP) Grupo de professores/educadores da Moita/BarreiroUn ano máis está convocada a cita anual das educadoras e educadores pola paz galegos e portugueses. Nesta ocasión corresponde facelo en Portugal e o lugar da cita é a cidade de Setúbal, o sul de Lisboa. Como ven sendo costume nos Encontros, será unha boa ocasión para escoitar e debater cos ponentes os grandes temas que nos afectan, como é o caso da axenda hexemónica que probablemente sexa relanzada despois da vitoria dos republicanos en EE.UU. Pero ademáis da escoita e do debate, os Encontros reservan parte do seu tempo para facer práticas nos obradoiros (oficinas), escoitar experiencias, asistir á presentación de materiais, xogar cooperativamente, bailar danzas do mundo, etc. E encontrarnos, saber dos nosos proxectos, das nosas ilusións, dos nosos problemas e dificultades na construcción dun mundo máis pacífico e xusto.

Pero, ademáis este Encontro ten outro elemento de vital importancia como é a constitución da Asociación galaico-portuguesa de educadores/as pola paz (AGAPPAZ), tal como se aprobou no anterior Encontro. Unha proposta que pretende fortalecer a vida deste movemento transfronteirizo que encetamos hai máis de doce anos, pero que, ademáis, quere ser un dos apoios fundamentais para constutir a rede ou Asociación Iberoamericana de Educadores/as pola Paz.

Até Abril, mes da esperanza, da liberdade e da paz.

PROGRAMA

Venres/6ª feira , 15 de Abril
16.00h.- Recepción
18.00h.- Xogos Cooperativos
19.15h.- Apertura e Boas vindas
19.30h.- Conferencia-debate: "A axenda hexemónica", por José María TORTOSA (Catedrático de Socioloxía da Universidade de Alicante. Autor de numerosos libros e artigos).
21,00h.- Cea/ Jantar.
22.00h.- Ponto de encontro. Presentación das organizacións presentes. Dinámicas de presentación e coñecemento.

Sábado, 16 de Abril

08.00h.- Almorzo/Pequeno almoço.
09.30h.- Tema de Estudo: "Educación e paz", por José BARATA MOURA (Reitor da Universidade de Lisboa)
10.30h.- Debate en gran grupo
11.30h.- Pausa
12.00h.- Presentación de experiencias, comunicacións e materiais
13.30h.- Xantar/Almoço
16.00h.- Obradoiros/ Oficinas (2 sesións de 2h cun descanso no medio): Cada participante escolherá um dos seguintes:

- Danças do mundo, por Paulo FERREIRA RODRIGUES (Professor na Área de Educação Musical da Escola Superior de Educação de Lisboa).

- Os xogos cooperativos na criazón de grupo, por Xesús R. JARES (Catedrático da Universidade da Coruña. Coordenador de Educadores/as pola paz-NEG).

- Sons para a Paz (Propostas para uma exploração didáctica em torno da Paz, nos seus aspectos rítmico, vocal e melódico), por Francisco FARALDO (Professor e formador de professores, actualmente em funções no Instituto Espanhol de Lisboa; Coordenador da Associação para a amizade hispano-lusa ÁREA IBÉRICA).

- O sicodrama, unha ponte entre culturas, por Augusto SUÁREZ GÓMEZ (Sicomotricista e Educador social. Profesor Técnico de Formación Profesional IES de Chapela, Pontevedra).

- Animar a palavra com sombras chinesas, por Eurídice ROCHA (Professora na Área de Educação Musical em Coimbra).

- Todos somos da cor do arco iris. Estratexias antirracistas, por Martín RODRÍGUEZ ROJO (Profesor da Universidade de Valladolid).

20.30h.- Cea/Jantar
21.30h.- Festa da Paz

Domingo, 17 de Abril

09.00 h.- Almorzo/Pequeno almoço.
10.00 h.- Constitución da organización galaico-portuguesa de educadores/as pola paz: Aprobación de estatutos e elección da súa primeira Xunta direitiva.
11.00 h. -Nomeamento do seu primeiro socio de honra.
11.45 h.- Pausa
12.00 h.- Asamblea: Avaliaçión do Encontro
13.00 h.- Xantar/Almoço.
14.00 h.- Clausura/Encerramento do encontro

EXPOSICION E VENDA DE MATERIAIS:

Durante o ENCONTRO haberá exposición e venda de materiais. As persoas/grupos que queiran desenvolver unha destas actividades deben comunicalo á organización.

PRESENTACION DE COMUNICACIÓNS E EXPERIENCIAS:

As persoas que queiran presentar experiencias ou comunicacións deben comunicarllelo á organización e adxuntar nun folio o resumo da mesma. Prégase acompañalo con soporte informático ou ser enviadas por correo-e á dirección: jares@udc.es Data tope de entrega: 31 de marzo.

PREZOS:

1. Pensión completa a fin de semana máis matrícula en habitación dobre:

a) Socios de NEG ; socios do MEP; estudantes e parados/desempregados até o día 18 de marzo: 110 euros. Despois desa data: 130 euros.

b) Resto das persoas: 120 euros até o día 18 de marzo. Despois desa data o precio é de 140 euros.

As persoas que queiran habitación individual teñen que pagar un suplemento de 30 euros.

2. Só matrícula: a) Ata o día 31 de marzo:
- Socios/as de NEG; socios/as do MEP; estudantes e parados/as,: 25 euros.
- Resto: 40 euros. b) Despois do 31 de marzo:
- Socios/as de NEG; socios/as do MEP; estudantes/as e parados/as,: 35 euros.
- Resto: 50 euros.

CERTIFICACIÓN:

* Entregase certificado oficial aos asistentes así como aos que presenten experiencias/comunicacións.

* Para as/os estudantes das universidades solicitarase a concesión de 1,5 créditos de libre configuración, tal como foi concedido pola Universidade da Coruña para Encontros anteriores.

INSCRIPCIONS:

Enviar os datos persoais da ficha de inscripción xunto coa fotocopia do xustificante da transferencia bancaria a:

A) PORTUGAL:

EB1/JI da baixa da Banheira nº2 Rua dos Açores 2835-112 Baixa da Banheira Portugal

CONTA nº: 0141 091813300 da Caixa Geral de Depósitos (Barreiro - Portugal)

B) GALIZA: Educadores pola paz Apdo. 577 36200 VIGO (Pontevedra) (España)

CONTA a nome de: Educadores pola Paz Nº: 2080.0000.71.0040194535 de Caixanova (Oficina principal) en Vigo.


Mais informacion
     
©2005 - 2012